Advance Innovation Centre
Ask or search…
K
Comment on page

Application C/C++ on Ultra96v2 Part 1

นำภาษา C/C++ ไปประยุกต์บนบอร์ด FPGA Ultra96v2 ด้วยการเร่งประสิทธิภาพของ AI ที่ใช้บนระบบไร้คนขับ

Things used in this project

Hardware component

Figure
Name
Amount
1
DisplayPort monitor
1
Laptop
1
SDcard
1
SDcard reader
1

Software component

Story

Introduction

โดยในหัวข้อการทดลองนี้จะเป็นการนำ FPGA มาใช้งานจริงๆ โดยจะเน้นการใช้งานร่วมกับ Xilinx Vitis-AI 1.4 โดยจะเน้นไปที่สองเรื่องคือ การติดตั้ง environment ลงบนบอร์ดเพื่อทดสอบ AI ที่ใช้งานในโลกปัจจุบันบนบอร์ด Ultra96v2 ซึ่งเป็นบอร์ด FPGA โดยก่อนที่เราจะเริ่ม จะขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจตัวบอร์ด FPGA กันก่อนนะครับ จริงๆ แล้วรอบๆตัวเรามีการใช้งาน Processor หรือชิพประมวลผลอยู่รอบตัวเราโดยที่บางครั้งหลายคนอาจหลงลืมไปว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเป็นปกติ เช่น ในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ gadget ต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ใช้งานในระบบดิจิทัลในปัจจุบันนั้นล้วนมี Processor เป็นของตัวเอง ซึ่ง Processor บางคนก็เรียกว่าตัวประมวลผล หรือชิพประมวลผล ซึ่งไม่ต่างกับสมองของทุกสิ่งที่คอยคิด คำนวณ สื่อสารข้อมูลมาให้ผู้ใช้อย่างเราๆได้ใช้งานกัน โดยเจ้าชิพประมวลผล หรือ Processor นี้แบ่งได้หลายแบบ โดยแบบที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปในปัจจุบันก็คือ CPU, GPU หรือ FPGA ทุกท่านที่เคยผ่านงาน Hardware มาอาจคุ้นเคยกับคำเหล่านี้มาบ้าง แต่ท่านที่ยังไม่เคยเจอ ไม่ต้องตกใจครับ เราจะมาเล่าให้คุณฟังเอง
  • CPU (Central Processing Unit) เป็นชิพประมวลผลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบเสมือนสมองที่คอยจัดการให้ทำงานสิ่งต่างๆ หลากหลายรูปแบบตามข้อมูลที่ได้รับ โดยภายในจะประกอบไปด้วย transistors จำนวนมากที่นำมาต่อกันเป็นวงจรในการประมวลผลโดยข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลจะเป็นแบบ bit หรือ 0 กับ 1 โดยจะสื่อสารกันด้วย address เพื่อไปติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่ทำงานร่วมกัน โดยถ้าอยากศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ CPU มากขึ้นสามารถ คลิกที่ [link]
  • GPU (Graphic processing unit) เป็นชิพที่นิยมในการใช้ในการประมวลผลเกี่ยวกับ parallel computing ซึ่งจะใช้ในการ render video เป็นหลักเราจะมักพบเห็นในการใช้งานในการเล่นเกมส์ แต่ในปัจจุบันในด้านการทำงานนอกจากใช้ในการออกแบบกราฟฟิค ก็มีการที่เริ่มนำมาใช้งาน AI แล้ว
  • FPGA (Field Programmable Gate Array) เป็นชิพประมวลผลประเภทหนึ่งที่ใช้งานเฉพาะด้านซึ่งจุดเด่นคือสามารถเปลี่ยนแปลงวงจรภายในตัวเองได้ต่างกับสองประเภทแรก โดยที่กินไฟน้อยกว่าและสามารถทำงานไปพร้อมๆกันได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของชิพประเภทนี้ แต่ข้อเสียคือมีข้อจำกัดในการทำงานตามที่เราตั้งค่าไว้
Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University