What it use for?

ความรู้นี้เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

 • อุตสาหกรรมยานยนต์

  • ระบบควบคุมการเบรคอัตโนมัติ

  • ระบบช่วยขับอัตโนมัติ

  • ระบบถุงลมนิรภัย

  • ระบบแจ้งเตือนเข็มขัดนิรภัย

 • อุตสหกรรมสายพาน

  • การนับชิ้นงาน

  • การคัดแยกชิ้นงาน

  • การระบุผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย

  • การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความเสียหาย

 • AIoT

  • AI สำหรับกล้องดิจิตัล

  • AI สำหรับกล้องมือถือ

  • AI สำหรับควบคุม smart farm

  • AI สำหรับควบคุม smart home

 • IoT

  • ระบบจัดการ communication network

  • ระบบจัดการ sensor network

  • ระบบควบคุมแบบไร้สาย

  • ระบบการส่งข้อมูลขึ้น cloud

  • การเขียนหน้าจอแสดงผลบนอุปกรณ์

 • เทคโนโลยีอวกาศ

  • ระบบนำวิถีการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

  • ระบบนำร่อง

  • ระบบควบคุม Oxygen supply

  • ระบบส่งข้อมูลผ่านทางดาวเทียม

นอกจากนั้นงานวิจัยต่างที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์ ก็ยังใช้พื้นฐานนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าจะต่อยอดไปยังสายนักวิชาการ หรือนักวิจัยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน และยังมีงานอื่นๆอีกมากมายที่สามารถใช้ความรู้พื้นฐานการออกแบบนี้ไปต่อยอดได้

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University