ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

  1. download โปรแกรม คลิ๊ก Visual Studio Code download ตามระบบ OS ที่ใช้งาน

2. ติดตั้ง C/C++ extension สำหรับ VS Code

2.1 ไปที่ Manage >> Extensions

2.2 ค้นหา C/C++ Extension Pack >> คลิ๊ก Install

3. ติดตั้ง MinGW-W64

3.1 คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด Mingw-w64

3.2 ติดตั้งโปรแกรม

3.3 ตั้งค่า Architecture เลือก x86_64 แล้วคลิ๊ก Next.

4. ตั้งค่า Path

4.1 ไปที่ Start >> setting

4.2 ค้นหา "Edit environment variables for your account"

4.3 ไปที่ User variables for (Name PC)

4.4 เลือก Path >> Edit

4.5 คลิ๊ก New ใส่ค่าดังนี้

C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-8.1.0-posix-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin

4.6 คลิ๊ก OK

5. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่งบน Terminal (command prompt) เพื่อตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า path ได้ถูกต้องหรือยังดังนี้

g++ --version 
gdb –version 

แหล่งอ้างอิง

https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University