ติดตั้ง Ubuntu environment

สำหรับการติดตั้งบน Ubuntu 18.04 และ WSL2:Ubuntu 18.04

เปิด Ubuntu/ Ubuntu distribute แล้วเปิด terminal เข้า Super userให้ใช้คำสั่งนี้

sudo su

ใช้คำสั่ง อัพเดท Ubuntu ดังนี้

apt-get update && apt-get upgrade -y

ทำการติดตั้ง build essential ลงบน Ubuntu ด้วยคำสั่ง

apt-get install build-essential -y

เมื่อติดตั้งสำเร็จให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

apt-get install autoconf automake gdb git libffi-dev zlib1g-dev libssl-dev -y

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ใช้คำสั่ง ออกจาก Super user ดังนี้

exit

หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นตอนนี้เครื่องของเราก็สามารถพร้อมใช้งาน Ubuntu เพื่อเขียนโปรแกรมแล้ว

สำหรับการติดตั้งบน CentOS

ให้ทำการติดตั้ง โดยใช้ command บน terminal ของ Ubuntu โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

sudo su 
apt-get update -y
apt-get install -y yum
yum groupinstall "Development Tools"

เมื่อติดตั้งสำเร็จเราจะสามารถใช้คำสั่งและคอมไพล์เลอร์ด้านล่างได้

  • autoconf

  • automake

  • gcc / g++

  • gdb

  • git

  • patch

หลังจากติดตั้งด้านบนสำเร็จให้รันคำสั่ง

yum install libffi-devel

เมื่อติดตั้งสำเร็จ CentOS จะพร้อมใช้งานแล้ว

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University