ตัวอย่างการตั้งค่าใช้ Digital Multimeter -NI ELVISmx

วิธีเริ่มต้นใช้งาน Apps NI ELVISmx สำหรับวัดค่าแรงดัน

ตัวอย่างการตั้งค่า Digital Multimeter วัดค่าแรงดัน

ทดลองใช้ Digital Multimeter -NI ELVISmx Apps วัดค่าแรงดันจากถ่าน AA 1.5V

อุปกรณ์ทดลอง

Component Quantity

myDAQ

1

ถ่าน AA 1.5V

1

โปรแกรม

  1. NI ELVISmx

ขั้นตอนการทดลอง

  1. เปิดโปรแกรม NI ELVISmx Instrument Launcher

2.ไปที่ Instrument & Apps >> NI Digital Multimeter

3. ไปที่ Measurement setting>> เลือกวัดค่าแรงดัน DC

4. ตั้งค่า Range สำหรับวัดค่าแรงดันให้มากกว่าค่าที่ต้องการวัด Range เป็น 20V หรือ 60V

5. เสียบสายวัดสีแดงที่ช่อง HI ฝั่งซ้าย และเสียบสายสีดำที่ช่อง COM

6. นำหัว Probe สายสีแดง จิ้มที่ขั้วบวก และ หัว Probe สายสีดำ จิ้มที่ขั้วลบของถ่าน

7. กด Run เมื่อต้องการใช้งาน และ กด Stop เมื่อต้องการหยุดใช้งาน

บันทึกผลการทดลอง

  1. ให้บันทึกผลการทดลอง template ที่ได้รับมอบหมาย

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University