ติดตั้งโปรแกรม KingstVIS

การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม KingstVIS สำหรับทดสอบสัญญาณข้อมูลโดย logic analyzer

logic analyzer LA1016

เป็นรุ่นที่มี 16 channel เก็บค่า sampling rate ได้ถึง 100Hz สามารถใช้วิเคราะห์ลอจิกของโปรโตคอลต่าง ๆ เช่น UART, RS232, RS485, I2C, SPI, CAN เป็นต้น

การติดตั้งโปรแกรม KingstVIS

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม KingstVIS สำหรับ Windows

  2. กดติดตั้ง

  3. เมื่อปรากฎหน้าต่าง Windows protected your PC ให้คลิ๊กที่ More info

  4. คลิ๊ก Run anyway

  5. คลิ๊ก install เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์ จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม

6. เปิดโปรแกรม KingstVIS

7. เชื่อมต่อ logic analyzer กับคอมพิวเตอร์

8. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ สังเกตที่หน้าต่างโปรแกรมมุมซ้ายบน แสดงข้อความว่า “connected”

9. ตั้งค่าโปรแกรม KingVIS เพื่อเตรียมสำหรับการทดลอง เลือกค่า Sampling depth และ Simpling rate เพื่อให้โปรแกรมคำนวณค่า การคาดการณ์เวลาสำหรับการรับค่าตัวอย่างของสัญญาณ (Expected Sample Time)

  • ไปที่ toolbar >> Simpling depth >> เลือก 100MSa*

  • ไปที่ toolbar >> Simpling rate >> เลือก 100MHz

สามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมโปรแกรม KingVIS ได้จาก Software's User Guide

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University