ติดตั้ง WSL 2

 1. ตรวจสอบเวอร์ชั่น windows ที่รองรับ WSL2

  1.1 กดปุ่ม windows logo key + R แล้วพิมพ์ว่า winver วิธีการเช็คเวอร์ชั่นของ Windows ที่ติดตั้ง

  System requirement

   • For x64 systems: Version 1903 or higher, with Build 18362 or higher.

   • For ARM64 systems: Version 2004 or higher, with Build 19041 or higher.

1.3 ไปที่ Search พิมพ์ค้นหา windows powershell คลิ๊กขวาเลือก Run as administrator

1.4. พิมพ์คำสั่งดังนี้

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

1.5. พิมพ์คำสั่งดังนี้

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

1.6. Restart เครื่อง

2. ดาวน์โหลด Linux kernel update แล้วทำการติดตั้ง

3. ติดตั้ง Ubuntu 18.04

3.1 ไปที่เมนู Search ของ windows ค้นหา Microsoft store

3.2 พิมพ์ Ubuntu 18.04 LTS ที่ช่องค้นหา

3.3 คลิ๊ก get เพื่อ ติดตั้ง

3.4 หลังติดตั้งเสร็จ คลิ๊ก Launch เพื่อเปิดโปรแกรม

4. เปิด Windows Powershell อีกครั้ง

4.1 ตรวจสอบ version ของ WSL พิมพ์คำสั่งดังนี้

wsl --list --verbose

4.2 ตั้งค่า wsl2 ให้เป็น default version ด้วยคำสั่ง

wsl --set-default-version 2

หลังจากเช็คเวอร์ชั่นว่าพร้อมใช้งานแล้วเราสามารถเปลี่ยนเวอร์ชั่น WSL เป็น 1 และ 2 ได้โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

wsl --set-version Ubuntu-18.04 2

หรือ

wsl --set-version Ubuntu-18.04 1

ตามเวอร์ชั่น WSL ที่เราต้องการ (ในคลาสเรียนนี้ใช้เวอร์ชั่น2)

จากนั้นเปิด Ubuntu ที่ติดตั้งแล้วทำตาม ขั้นตอนนี้ (Debian) ได้เลย

แหล่งอ้างอิง

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University